מחקר

הגן למחקר זואולוגי מהווה תשתית מדעית לחקר חיות בר, במגוון תחומים: אקולוגיה, שמירת טבע, התנהגות בעלי חיים, פיזיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, אנטומולוגיה ועוד. היכולת לחקור  בעלי חיים האופייניים לאזורנו מאפשרת הבנת תהליכים תוך-מיניים ובין-מיניים הכרוכים בקיום המגוון הביולוגי ושימורו.
המחקר בגן הזואולוגי מתבצע על ידי חוקרי המחלקה לזואולוגיה ותלמידיהם לתארים מתקדמים, וכן על ידי חוקרים רבים מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם.

הוראה

בגן הזואולוגי לומדים סטודנטים ותלמידים רבים: סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, הלומדים בגן כחלק בלתי נפרד מלימודי הזואולוגיה שלהם; סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות, ממכללות ומסמינרים למורים; מדריכים של החברה להגנת הטבע ופקחים של רשות הטבע והגנים.
בנוסף, מדי שנה מבקרים בגן הזואולוגי תלמידים רבים, מגני ילדים ובתי ספר ברחבי הארץ. לתלמידים מוצעים סיורים ופעילויות במגוון נושאים, בהתאם לתוכנית הלימודים. הפעילויות החינוכיות בגן מתבצעות על ידי צוות החינוך והתקשורת של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

שמירת טבע

פרופ' מנדלסון, מאבות שמירת הטבע בישראל, הקים בגן הזואולוגי גרעיני רבייה למיני בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה. כיום משמש הגן הזואולוגי, בשיתוף החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, כמוקד לפעילות בנושא שמירת  טבע. בגן נערכים מחקרים שבהם נחקרות דרכי הרבייה של מינים רבים, כאשר המטרה היא לשמור בשבי גרעיני רבייה ולשחרר לטבע, במידת האפשר, פרטים שנולדו בגן הזואולוגי.


החוקרת ברית עם עטלף

הדרכה בגן הזואולוגי

צילום: עוז ריטנר

חפרית בגרעין הרבייה