פרופ' אברהם חפץ

אתר הבית
דוא"ל: hefetz@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6409341

פרופ' ארנון לוטם

אתר הבית
דוא"ל: lotem@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6408381

ד"ר גל ריבק

אתר הבית
דוא"ל: gribak@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6408646

פרופ' דוד עילם

אתר הבית
דוא"ל: eilam@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6406471

פרופ' יהודה בניהו

אתר הבית
דוא"ל: yehudab@tauex.tau.ac.il
טלפון: 03-6409090

ד"ר יוני בלמקר

אתר הבית
דוא"ל: jbelmaker@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6407830

ד"ר יוסי יובל

אתר הבית
דוא"ל: yossiy@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6407304

ד"ר ינון שרף

אתר הבית
דוא"ל: scharfi@post.tau.ac.il 
טלפון: 03-6408006

ד"ר מנחם גורן

אתר הבית
דוא"ל: gorenm@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6409389

פרופ' נגה קרונפלד-שור

אתר הבית
דוא"ל: nogaks@tauex.tau.ac.il
טלפון: 03-6405740

ד"ר נטע דורצ'ין

אתר הבית
דוא"ל: ndorchin@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6407159

ד"ר פרידה בן-עמי

אתר הבית 
דוא"ל: frida@post.tau.ac.il
טלפון: 03-6405347

ד"ר רועי דור

אתר הבית
דוא"ל: roidor@tauex.tau.ac.il 
טלפון: 03-6408005

פרופ' שי מאירי

אתר הבית
דוא"ל: uncshai@post.tau.ac.il 
טלפון: 03-6409811

פרופ' תמר דיין

דוא"ל: dayant@tauex.tau.ac.il 
טלפון: 03-6405499

ד"ר דרור בן-עמי (מדען אורח)

אתר הבית
דוא"ל:  drorbe@post.tau.ac.il
טלפון: 058-7570777

פרופ' אילן גולני (אמריטוס)

אתר הבית
דוא"ל: ilan99@post.tau.ac.il 
טלפון: 03-6409391 

פרופ' יוסף טרקל (אמריטוס)

אתר הבית
דוא"ל: josepht@tauex.tau.ac.il
טלפון: 03-6406842

פרופ' יורם יום-טוב (אמריטוס)

אתר הבית
דוא"ל: yomtov@post.tau.ac.il 
טלפון: 03-6409058