צילום: נגה קרונפלד-שור

בגרעין הרבייה של החפריות חיות כיום מעל 500 חפריות, אשר בקרוב ייכנסו לתרדמת קיץ. 

טריטון שהתגלה בשטח. צילום: יעל בלון

בתאריך 2.6.15 בוצע שחרור שני לעונה זו של טריטונים, המתרבים זו השנה השנייה בגרעין הרבייה של הדו-חיים בגן הזואולוגי. 

פרט גדול ומרשים מהמין בואה קונסטריקטור (Boa constrictor, רב-חנק מצוי), חי אצלנו בגן כבר תקופה ארוכה, אך הוחזק בחדר הזוחלים, רחוק מעין רואים. 

צילום: עוז ריטנר

לפני 15 שנה חיו בגן הזואולוגי, בשקט ובשלווה, ארבעה ברבורים: שני ברבורים לבנים זכרים וזוג ברבורים שחורים – זכר ונקבה, אשר הטילו ביצים לא פוריות. 

ביצי אווז אפור וביצה זרה, מסומנת בחץ

נפתרה תעלומת הביצה הזרה בקן האווזים האפורים, שהתגלתה בחודש אפריל. לאחר הבקיעה התברר שזו ביצה של יאורית, ולא של טווס, כפי שחשבנו קודם. 

חדשות הגן