עופר צעיר חבוי בצמחייה

כל העופות בחלק המרכזי של הגן נמצאים כעת בעיצומה של עונת הרבייה. 

ביצת ננה עם ביצי תרנגולת

כל זוגות הננה דוגרים בימים אלה, רובם במחזור שני של הטלה, וחלקם אפילו במחזור שלישי. 

לפני כחודש החלו היחמורים להשיר את קרניהם. הראשון שהשיר את קרניו היה היחמור הבוגר. 

צילום: אייל ברטוב

עזניית הנגב הוא מין בסכנת הכחדה, ומשנות ה-80 של המאה ה-20 לא נצפות עזניות נגב בבר בישראל. 

אפרוח ננה

אפרוחי הננה שלנו סובלים מבעיות ברגליים, כנראה עקב בעיות תזונה. האפרוחים ניזונים בדרך כלל מתערובת אפרוחים בתוספת חסה, אך כעת מסתמן שהבעיה היא שהתזונה הזו עשירה מדי בשבילם. 

חדשות הגן