כל העופות בחלק המרכזי של הגן נמצאים כעת בעיצומה של עונת הרבייה. על הדשא אפשר לראות זוגות של שחפים מזדווגים במרץ. אנפיות הבקר מקננות על העצים בהמוניהן (הרבה יותר מבשנים קודמות), וסביר להניח שעוד מעט יתחילו לקנן על העצים גם הלבניות, אנפות הלילה והמגלנים. זוג אווזים ראשון התחיל גם הוא לקנן – בסבך השיחים שליד הבריכה. 
לא רק העופות בדשא מתרבים. השבוע נולד גם עופר צבאים, המסתתר בין העצים שבשולי הדשא. קשה לגלות אותו, כי אימו המסורה מעבירה אותו מקום מדי יום. יש עוד נקבות צבאים הרות בעדר, ואנו מצפים לעופרים הבאים.

חדשות הגן