יחמור

לאחר שנפרדנו בסוף יולי מנקבות היחמורים, כל היחמורים הזכרים נמצאים כעת ביחד, במכלאה הגדולה.

האלון המת שהיה מול צריף המוזיאון נכרת והגזעים הכרותים הושארו בכוונה על האדמה, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי תהליכי הריקבון והפירוק.

חדשות הגן