הגן הזואולוגי תוכנן ונבנה בשנות ה-70 של המאה ה-20, ובימים אלה הוא עובר תכנון מחדש לאור תפיסות חדשות ומודרניות של רווחת בעלי חיים ולאור הצרכים המחקריים המתקדמים.

מטרת תצוגות הגן

הגן ישמש סביבת הוראה/למידה חווייתית ומקום בילוי חינוכי בנושאים של זואולוגיה, התנהגות בעלי חיים, אקולוגיה, אבולוציה, הכרת הטבע של ישראל ושמירת טבע.
יעדים אלו יוגשמו דרך פעולה משולבת בשלושה ערוצים במקביל:

  • יצירת חוויה רגשית של הנאה מהטבע, תחושות של פליאה והשתאות; 
  • הקניית ידע מדעי וידע של שמירת טבע; 
  • חינוך ערכי וגיוס לפעולה, הן בתחום הידע המדעי והן בתחום שמירת הטבע.

הקווים המנחים את בניית תצוגות הגן

  • התצוגה בגן תשקף למבקר, באופן סמוי וגלוי, תפיסות ביולוגיות מרכזיות. 
  • סביבות החיים שיוצגו תהיינה סביבות המאפיינות סביבות חיים בישראל. 
  • הגן הזואולוגי הוא תצוגה חיה, כלומר, תצוגה של בעלי חיים מתנהגים. 
  • התצוגה בגן היא חלון למחקר הזואולוגי. 
  • הגן פועל לקידום שמירת טבע.