לעדר היעלים הוותיק שלנו, המונה ארבעה זכרים ונקבה יחידה שכבר שנים מספר לא התייחמה, הצטרפו שתי נקבות צעירות, אחת מהן אולי בתחילת היריון. ארבעת הזכרים קיבלו את פניהן של שתי הנקבות החדשות בהתרגשות רבה, ושני הזכרים המבוגרים ביותר החלו בקרבות קרניים, כשהם בוחנים מחדש את המדרג ההיררכי ביניהם. אין ספק ששתי היעלות הצעירות הכניסו חיים חדשים לעדר המנומנם. 


צילום: נגה קרונפלד-שור

יעלים נלחמים בגן הזואולוגי

חדשות הגן