עופות פולשים הם עופות שמהגרים לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם ומשפיעים לרעה על בית הגידול. העופות הפולשים הם עופות שמצליחים להתבסס במקום החדש ולהרחיב את תפוצתם. תהליך ההתבססות והרחבת התפוצה גורם לרוב לשינויים במערכת האקולוגית ולפגיעה במינים המקומיים. 
חשוב לדעת, לא כל מין שמגיע לבית גידול חדש הוא מין פולש. מינים פולשים הם רק המינים אשר בתהליך ההגעה לבית הגידול החדש וההתבססות בו פוגעים במערכת האקולוגית ובמינים המקומיים. 
מעבר של מינים ממקום למקום והתבססות בבתי גידול חדשים הם תהליכים טבעיים בעלי תפקיד מפתח באבולוציה. עם זאת, הקצב והמידה של מעברים שנגרמים על ידי האדם, בשילוב עם יכולת האדם לסלק מחסומים טבעיים, הביאו ליצירת גל הגירה של מינים שאין לו תקדים. גל הגירה זה גורם לנזק רב למינים, למערכות אקולוגיות ולתהליכים טבעיים ופוגע גם בכלכלה ובבריאות האדם. 
בתצוגת העופות הפולשים בגן הזואולוגי מוצגים שלושה מיני עופות שהם מינים פולשים משמעותיים בישראל: דררה מצויה, מיינה מצויה וזרזיר בורמזי

בעלי חיים