בגן הזואולוגי מוקם בימים אלה מרכז לתצוגות דו-חיים, שבו יוצגו מיני הדו-חיים הישראליים בתצוגות מרווחות, המותאמות לצורכיהם של המינים השונים. התצוגה תאפשר קיום פעולות חינוך והדרכה להעלאת המודעות למצבם של הדו-חיים בארץ ולהבנת חשיבות שמירת הטבע שלהם.