בריכת הצבים שלנו ממשיכה להתחדש במיני צמחים. כשהסתיימה בנייתה בקיץ שעבר, הועתקו אליה מגוון צמחי מים וגדה מהגן הבוטני וכעת הועברו אליה צמחי מים חדשים, שהועתקו מכלובי התנינים שעוברים שיפוץ לקראת הסבתם לדיירים חדשים. הכיסוי הצמחי החדש של בריכת הצבים גורם לכך שהמים יתחממו פחות וגם מסתיר את דגי הגמבוזיה, הנמצאים בבריכה לצורך הדברת יתושים, מפני טורפים אפשריים. בבריכת הצבים שלנו יש כעת שלושה מינים של צמחי מים: פיסטיה צפה, המכונה "חסת מים", שהובאה לארץ כצמח נוי לבריכות דגי נוי ולאקווריומים וכיום היא מאכלסת מקווי מים טבעיים בארץ ונחשבת מין פולש; עדשת מים זעירה, שקצב גדילתה הוא מהגבוהים בעולם הצומח ומשמשת מאכל לדגים ועופות מים רבים; וסלביניה צפה, שרך מים צף, שגם היא הובאה לארץ כצמח נוי אך התפשטה למקורות מים טבעיים בצפון הארץ ובמרכזה. אם תגדילו את תמונת הסלביניה, תוכלו להבחין היבט בשעירותם של העלים. שערות אלה דוחות מים ומסייעות לסלביניה לצוף על פני המים.

צמחי מים בבריכת הצבים

חדשות הגן