הסלמנדרה המצויה (Salamandra infraimmaculata) היא מין של דו-חיים שגבול תפוצתו הדרומי בישראל. אוכלוסיית הסלמנדרות בכרמל היא האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם. הסלמנדרות הבוגרות שוהות בבתי גידול לחים, ובישראל הן חיות בבריכות מעין ובבריכות סלע עונתיות בכרמל, בגליל, בחרמון ובנחל דן. הן פעילות בעיקר בלילות גשומים או ערפיליים או כאשר הקרקע לחה, ובמהלך הקיץ מסתתרות במערות, בסדקים בקרקע או בגזעי עצים רקובים על מנת לשמור על לחות גופן ומפחיתות את פעילותן. רביית הסלמנדרות היא בהשרצה, והראשנים מתפתחים בבריכות מעין, בשלוליות חורף וביובלים עם זרימה איטית.
צבען של הסלמנדרות שחור עם כתמים כתומים או צהובים. דגם צבעים זה הוא כנראה דגם אזהרה, מכיוון שסלמנדרה בוגרת הנמצאת במצוקה מפרישה ארס מבלוטות הנמצאות בעורה. דגם הכתמים שונה בין פרט לפרט ומשתנה מעט מאוד במהלך החיים ולכן מאפשר זיהוי אינדיווידואלי. הסלמנדרה הבוגרת ניזונה ממגוון גדול של חסרי חוליות, בעיקר חרקים, רב רגליים, שלשולים, חשופיות וסרטנים שווי רגליים החיים ביבשה. הראשנים ניזונים מחסרי חוליות הנמצאים במקווי המים, בעיקר סרטנים ירודים, חלזונות וזחלי יתושים. בישראל הסלמנדרה המצויה נחשבת כמין בסכנת הכחדה, וזאת בשל פגיעה באזורי המחיה של המין.