בתקופה האחרונה מורגשת בגן הזואולוגי תנופת בנייה, שיפוצים וחידושים.
הנה כמה מהפרויקטים שבהם אנו עסוקים בימים אלה.

  • בניית תצוגה חדשה לדלקי סלעים, על גבה של תצוגת הנשרים והעיטמים (לכיוון מערב). זהו ניצול של שטח חדש לצורכי תצוגה, בין תצוגה קיימת לשביל שמאחוריה. התצוגה המתוכננת תהיה ארוכה, צרה יחסית וגבוהה. בטבע מבלים הדלקים חלק ניכר מזמנם על עצים, מה שנוכל לאפשר להם בתצוגה החדשה, שתיבנה כך שהם יוכלו לנצל את מלוא ממד הגובה. בתכנון בניית התצוגה החדשה אנו נעזרים בעבודת הפרויקט של קבוצת סטודנטים, שלמדו בשנה שעברה את הקורס "מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות" ונושא הפרויקט שלהם היה תכנון תצוגה חדשה לדלקים.
  • מכיוון שהתצוגה החדשה נבנית ממש על גב התצוגה הקיימת של הנשרים והעיטמים, היה לנו ברור שהבנייה תיצור הפרעה משמעותית בחייהם. לכן, הם הועברו באופן זמני לרשות הטבע והגנים, ויחזרו אלינו עם תום הבנייה. בינתיים אנחנו מנצלים את ההזדמנות שהתצוגות ריקות ומשפצים אותן. אנו מפרקים את מגדלי הקינון ובונים במקומם אזורי קינון בפינות המרחב, מה שיגדיל את השטח הפוטנציאלי לתעופה.
  • במסגרת שיפור הנראות של הגן מוחלפות גינות הקקטוסים בגינות צומח ישראלי.
תצוגת הדלקים החדשה בבנייה

תצוגת הדלקים החדשה בבנייה

הדר, עמנואל ורון, בחולצות הצוות החדשות של הגן, עסוקים בשיפוץ תצוגת הנשרים

הדר, עמנואל ורון, בחולצות הצוות החדשות של הגן, עסוקים בשיפוץ תצוגת הנשרים

חדשות הגן