בסוף פברואר הגיעו לגן ארבעה נשרים מתבגרים מספרד, כחלק מפרויקט של רשות הטבע והגנים לשיקום אוכלוסיית הנשרים בארץ. הנשרים החדשים נמצאים בכלוב הגדול, הסמוך לכלובם של זוג הנשרים הוותיקים. לפני הגעת הנשרים הותקנו בכלובם דרגשי קינון. הדרגשים בנויים מקורות עץ, שביניהן רווחים צרים על מנת לאפשר אוורור בתחתית הקן ולמנוע הצטברות לחות; בקצה הדרגש קורה של עמוד חשמל, המונעת נפילת זרדים מהקן ומהווה משטח עמידה מעוגל. לדרגשים אין עמודים המתחברים לקרקע, מה שמקל על הניקוי וממקסם את גודל הכלוב. 

גם זוג הנשרים הוותיק שלנו מספק לנו חדשות: בסוף פברואר הטיל הזוג ביצה, שהועברה למרכז ההדגרה הארצי של דורסי ארץ ישראל בגן החיות בירושלים, הודגרה שם ובקעה בשבוע הראשון של אפריל. כשבועיים לאחר הטלת הביצה הראשונה הטיל הזוג הטלת מילואים. הכוונה היא להעביר גם את הביצה החדשה לירושלים, בתקווה להגיע להטלה שלישית.

דרגש קינון לנשרים, צילום: ד"ר רון אלעזרי-וולקני

דרגש קינון לנשרים, צילום: ד"ר רון אלעזרי-וולקני

ביצת נשר בקן, צילום: ד"ר רון אלעזרי-וולקני

ביצת נשר בקן, צילום: ד"ר רון אלעזרי-וולקני

חדשות הגן