בסוף הקיץ הגיעה אלינו נוטריה בוגרת, שנאספה על ידי פקח רשות הטבע והגנים בעמק החולה יחד עם נוטריות נוספות. קבוצת הנוטריות נאספה לצורכי מחקר, אולם אחת מהן לא הסתדרה עם שאר חברותיה ולכן הועברה אלינו. הנוטריה שוכנה בחצר התנינים לשעבר, ובתחילה הסתתרה בסבך. עם הזמן היא התרגלה לביתה החדש, הפסיקה להסתתר וכעת אפשר לראות אותה מטיילת ושוחה. אנו מקווים להביא לה נוטרייה זכר בקרוב, כך שלא תחיה לבדה. 

חדשות הגן