לתצוגת העטלפים נוספו שני מיני עטלפים. בכלוב האחורי בחדר תצוגת העטלפים, על הקיר שבין עטלפי הפרי (Rousettus aegyptiacus) לעטלפונים לבני השוליים (Pipistrellus kuhlii), חיים שלושה עטלפים: שני פרטים מהמין אשף מצוי (Tadarida teniotis), עטלף חרקים גדול, מהיר ומגביה עוף הניזון בעיקר מעשים וחיפושיות מעופפות (צבעם שחור), ופרט אחד מהמין אודנן (Otonycteris hemprischii) – עטלף בהיר עם אוזניים ענקיות. זהו עטלף מדברי הניזון מעקרבים, נדלים ושאר פרוקי רגליים קרקעיים.

חדשות הגן