בסוף יולי ובתחילת אוגוסט התנדבה בגן קבוצה של שמונה בני נוער, במסגרת שנת שירות של החברה להגנת הטבע. השמונה בחרו לעבוד כאן, מתוך מגוון אפשרויות שהוצעו להם. בחמשת ימי העבודה שהם עבדו כאן במסירות ובחריצות הם שיפצו את חלקו השני של כלוב הקרקל, סייעו בעבודות ההכנה האחרונות בצפריית החורש, ניקו את האגם המרכזי ועסקו בהעשרה. 

מתנדבים בגן הזואולוגי

1, 2: המתנדבים מנקים את האגם ומוציאים ממנו בוצה, צילום: רון אלעזרי-וולקני; 3. הבוצה משמשת לדישון הדשא, צילום: רון אלעזרי-וולקני; 4, 5, 6: המתנדבים משפצים את כלוב הקרקל, צילום: נעמה שור 

חדשות הגן