מחלקת הדו-חיים מונה מעל 7,000 מינים של חולייתנים, שבצעירותם חיים במים מתוקים ובבגרותם מסוגלים להתקיים גם מחוץ למים. גם כבוגרים זקוקים הדו-חיים ללחות, ולכן עורם לח באופן תמידי. עורם הדק והלח משמש להם גם לנשימה עורית, אך גם הופך אותם רגישים מאוד לזיהומים. עקב רגישותם הגבוהה של הדו-חיים למזהמים, הם מהווים סמן לרמות הזיהום בסביבות שבהן הם חיים, בעיקר מקווי מים זמניים.
מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 חלה הידרדרות דרמטית באוכלוסיות הדו-חיים בעולם כולו, ובישראל בכלל זה.
ההתדרדרות במצבם של הדו-חיים בארץ ובעולם מלמדת על הסכנה לבריכות החורף ולמגוון האורגניזמים המאכלסים אותם. 

שער לעולמם המופלא של הדו-חיים: מיון דו-חיים, אבולוציה של דו-חיים, התפתחות ועוד. 

סקירה מעמיקה על הסכנות המאיימות על מיני הדו-חיים בעולם ועל הסיבות להכחדתם  והכרת כמה מינים מעניינים וחשובים במיוחד. 

מידע מורחב על הביולוגיה והאקולוגיה של שבעת מיני הדו-חיים החיים בישראל. 

בגן הזואולוגי נערכות פעולות תיעוד ומחקר להבנת הביולוגיה והאקולוגיה של מיני הדו-חיים המקומיים, במטרה לתרום לשמירת הטבע שלהם בסביבתם הטבעית. 

בגן הזואולוגי מוקם בימים אלה מרכז לתצוגות דו-חיים, שבו יוצגו מיני הדו-חיים הישראליים בתצוגות מרווחות, המותאמות לצורכיהם של המינים השונים.  

לשימוש מורים, מדריכים ותלמידים, מגוון מצגות בנושאים הקשורים לבריכות חורף.