מחלת הלישמניה העורית ("שושנת יריחו") נגרמת על ידי טפיל מהסוג לישמניה. הטפיל מועבר לבני אדם על ידי זבובי חול שעוקצים יונקים ומוצצים את דמם. אחת מחיות המאגר של הטפיל בארץ היא שפן הסלע. בשנים האחרונות הולכת המחלה ומתפשטת בארץ גם לאזורים שלא הייתה בהם קודם לכן. מטרת המחקר שייערך בגן הזואולוגי היא בחינת יעילות השימוש בקוטל החרקים פיפרוניל בצמצום אוכלוסיית זבובי החול. המחקר הוא חלק מעבודת המחקר לתואר שני של הסטודנט בנצי הורביץ, בהנחייתו של פרופ' אלון ורבורג מהאוניברסיטה העברית בירושלים, החוקר העברת מחלות על ידי חרקים מוצצי דם. מערכת המחקר תוקם בכלוב הצמוד למכלאת היעלים מצדה הצפוני ותאוכלס בשלב הראשון בארבעה שפנים. לאחר תקופת הסתגלות יתחילו השפנים לקבל כופתיות המכילות פיפרוניל. השערת המחקר היא שהפיפרוניל בדמם של השפנים יגרום למותן של נקבות הזבוב העוקצות את השפן. בנוסף, גללי השפנים יכילו אף הם פיפרוניל, שימנע את התפתחות רימות הזבובים הניזונות מהגללים. 

חדשות הגן