בימים אלה הולכת ונבנית מערכת מחקר חדשה בחלק הצפוני של הגן הזואולוגי, בסמוך לכלוב הציפורים הפולשות. מערכת המחקר תאכלס מושבה של תוכי נזירי, שיוכלו לצאת מהכלוב ולהיכנס אליו כרצונם, ויישאו על גופם מכשירי GPS ומיקרופונים. מטרת המחקר היא להבין את תפקידה של התקשורת הקולית בחיי הלהקה. מחקר זה הוא חלק מעבודת הדוקטורט של יונתן וישניצר, העוסקת בתנועה מסונכרנת של בעלי חיים ומתבצעת בהנחיית ד"ר יוסי יובל מהמחלקה לזואולוגיה.
התוכי הנזירי הוא מין פולש בישראל, הניזון ממגוון זרעים ופירות, ולכן הפוטנציאל שלו להסב נזק משמעותי לחקלאות הוא רב, כפי שנמצא במקרה של הדררה. המחקר הנוכחי מתבצע בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, במטרה להרחיב את הידע הקיים על המין כדי להיות מסוגלים להתמודד עם נזקים אפשריים שעלול התוכי הנזירי לגרום בעתיד.

חדשות הגן