עד כה הוחזקו החומטים המנומרים שלנו, זכרים ונקבות, בנפרד. בעקבות ההחלטה לאחד אותם הטילו החומטים ארבע ביצים. התנאים בכלוב שבו חיים החומטים אינם די טבעיים להדגרת הביצים: החול אינו עמוק דיו לחפירת מחילה ואין למטפלים יכולת לשלוט על הטמפרטורה והלחות. בתנאים אלה, הסיכוי שהביצים היו בוקעות בכלוב שבו הוטלו היה נמוך מאוד. לכן, הביצים נאספו ונלקחו להדגרה בחדר חום. הביצים הוכנסו לכלי מלא חול, נשמרו בטמפרטורה ובלחות מתאימות ולאחר כ-30 יום בקעו מהן חומטים צעירים.

בקיעה של חומט מנומר

חדשות הגן