בגן הזואולוגי מושבת קינון של שחפים לבני-עין, מין הנמצא בסכנת הכחדה. עונת הרבייה של מין זה חלה בתחילת הקיץ, ובתחילת אוגוסט, עם סוף הקינון של השנה, מצאו המטפלים בכלוב השחפים שתי ביצים נטושות. הביצים הוצאו מהכלוב, הודגרו במדגרה ובקעו בהצלחה. באופן טבעי, השחפים מאכילים את אפרוחיהם על ידי הקאת מזון מעוכל למחצה. בדרך זו מעבירים ההורים לאפרוחיהם אוכלוסיית חיידקי מעי ומיצי עיכול, המאפשרים להם לעכל את מזונם בקלות. האפרוחים שבקעו במדגרה אינם מואכלים על ידי הוריהם ולכן אינם מקבלים באופן טבעי חיידקי מעיים ומיצי עיכול. כדי להתגבר על בעיה זו נשאב תוכן הקיבה של שחף בוגר והוחדר לקיבתם של האפרוחים הצעירים. מזונם של האפרוחים מבוסס על דגים, והמטפלים מקפידים שכל ארוחה תכלול שלושה רכיבים חיוניים: בשר דגים, עצמות דגים ומעי דגים. בנוסף, האפרוחים מקבלים תוספת של אנזימי עיכול לתינוקות.

השתלת חיידקי מעי באפרוחי שחף לבן-עין

חדשות הגן