העשרה סביבתית, כלומר מגוון הפעולות ואמצעי עזר שבהם נעשה שימוש על מנת לגוון את שגרת חייהם של בעלי החיים המוחזקים בגני חיות, הופכת להיות חלק בלתי נפרד מחיי הגן הזואולוגי. המטפלים שלנו עסוקים מאוד בתכנון, בנייה ויישום של אמצעי העשרה לבעלי החיים השונים בגן, והתוצאות ניכרות בשטח. את התהליך מובילה המטפלת נאוה שילר, בליווי רון אלעזרי-וולקני, מנהל הגן. בנוסף, במסגרת הקורס "מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות", שהתקיים בשנה"ל תשע"ט (ועומד להתקיים שוב, בפעם השלישית, גם בשנה"ל תש"ף), נערכו פרויקטים להעשרת התנים, הזיקית, החרדונים, חתולי הביצה, היעלים, כוס החורבות, העורבים והפנקים. את כל הפרויקטים בקורס תכננו, בצעו ויישמו תלמידי הקורס, כשהם מלווים מקרוב על ידי המטפלים ונעזרים בהם בעת הצורך. 

ארבע תמונות העשרה - זאב, זיקית, עורב, פנק

חדשות הגן