הרחם המדברי, דורס אוכל פגרים החי בישראל, הוא מהעופות הבודדים המשתמשים בכלים בטבע. הרחם נוהג להשליך אבנים על ביצי יענים שהוא מוצא בבית הגידול הטבעי שלו; כך הוא שובר את קליפתן ומצליח לאכול את תוכנן. כאשר הרחם מוצא ביצים קטנות יותר, הוא אוחז בהן במקורו ומטיח אותן בכוח על האדמה או על סלעים כדי לשוברן.
בגן הזואולוגי, שתי ביצי אווזים ננטשו על הדשא והודגרו במדגרה, אך לא בקעו. כשהיה ברור שדבר לא יצא מהן, הן הוכנסו לחצרו של הרחם, על מנת לגוון את שגרת יומו ואת תפריטו. כשהוכנסו הביצים, הרחם הרים אותן במקורו והחל להשליך אותן על האדמה. לאחר שראה שדבר לא קורה לביצים, הוא עבר להשליך אותן על מדרגת הבטון שבגבול החצר ואז שבר אותן בקלות. כעת הכנסנו לו אבנים מתאימות, שבהן יוכל להשתמש בפעם הבאה שניתן לו ביצים.

רחם משליך ביצה, צילום: רון אלעזרי-וולקני

ימין – הרחם משליך ביצה על האדמה; שמאל – הרחם אוכל מהביצה ששבר. על מדרגת הבטון אפשר לראות את המקום שבו נשברה הביצה. צילום: רון אלעזרי-וולקני

חדשות הגן