בימים אלה הולכת ומוקמת בגן למחקר זואולוגי צפרייה (aviary) חדשה לציפורי חורש. הצפרייה נבנית במסגרת תכנית האב של הגן הזואולוגי, שתוכננה לאור תפיסות חדשות ומודרניות של רווחת בעלי חיים. הקמת הצפרייה נעשית על בסיסו של כלוב המחקר הגדול, הנמצא בצד המזרחי של הגן (מול החזירים ובריכת הצבים). בצפרייה, שאליה תתאפשר כניסת קהל, יחיו מגוון ציפורי חורש. כחלק מתהליך השיפוץ תוקנה הרשת, הוכנסה אדמה חדשה, נשתלה צמחייה מתאימה,  נחפרה הכנה לבריכת מים ונבנה שביל מתפתל. 

תמונות מתהליך השיפוץ של צפריית החורש

חדשות הגן