אל בית החולים לחיות בר שבספארי הגיעו חסידה לבנה וחסידה שחורה פצועות. השתיים טופלו ושוקמו, אך אינן יכולות לעוף עקב נזק תמידי בכנף. הן הגיעו אלינו ונמצאות כעת בחצר עופות המים, בצדו הצפוני של הגן, יחד עם השחפים לבני-העין, המגלנים המצויצים, הכפנים ושאר שוכני החצר. הן נמצאות בחצר כשלב מעבר, לצורך התרגלות למקום, ובהמשך ישוחררו לשטח הפתוח שבמרכז הגן. מניסיון העבר, חסידות שמשוחררות לשטח הפתוח מיד עם הגעתן אלינו, נבהלות, מסתתרות, מפחדות לצאת לאכול, ובסופו של דבר עלולות למות מרעב. לכן, אנחנו מרגילים אותן בהדרגה לביתן החדש: בשלב הראשון החסידות נמצאות בחצר סגורה, דוגמת חצר עופות המים, שם הן אינן יכולות לברוח או להסתתר מעיני המטפל. המטפל עוקב אחר התנהגותן ובודק שהן ניזונות כיאות. כאשר החסידות מוכנות לשחרור, הן משוחררות לשטח הפתוח. וכיצד יודעים שחסידה מוכנה לשחרור? ברגע שהיא מתחילה להתקרב אל המטפל, הנכנס לחצר, ומחכה לקבל ממנו מזון. 

חדשות הגן