על פני מי בריכת הצבים יש צמיחה מואצת של עדשת מים זעירה, המכסה את פני המים. מדי יום מוציאים המטפלים חלק מעדשת המים ומאכילים בה את אווזי הננה. כך אנו משיגים שתי מטרות: מעשירים את מזונם של אווזי הננה ומסלקים עודפי חומר אורגני מהבריכה. שמה של עדשת המים באנגלית הוא common duckweed, כך שאין זה פלא שאווזי הננה מקפידים להגיע לבריכת הצבים מדי יום בשעה קבועה ורואים בתוספת החדשה למזונם מעדן נחשק. 

חדשות הגן