הזאבה שושה, שחזרה אלינו לאחר שנים שבהן חייתה בגן הזואולוגי באבו-כביר, לא מצליחה להשתלב בלהקה לצערנו. הנקבה הבוגרת שלנו שומרת על מעמדה כנקבת אלפא בלהקה, ולאור העובדה שלרוב רק נקבת אלפא מתרבה, לא סביר ששושה תתרבה במבנה הנוכחי של הלהקה. לכן הוחלט על הפרדת כוחות: שושה הוצמדה לזכר הצעיר יותר, והנקבה הבוגרת שלנו – לזכר הבוגר, ושני הזוגות חולקים לסירוגין את חצר הטיולים. היחסים בין שושה לזכר הצעיר הם קרירים בינתיים, אך אנחנו מקווים שהם יתחממו עם הזמן, אולי כששושה תתייחם. 

חדשות הגן