ב-21 בנובמבר שמחנו לארח בסיור פרטי בגן את שרה בלוטינגר, התומכת בנדיבות בקידום רווחת בעלי החיים בגן הזואולוגי. הסיור כלל עדכון על הנעשה בגן ועל השימוש בתרומתה הנדיבה להקמת  כלוב החורש ואכלוסו. בשנה הקרובה נשתמש בכספי התרומה לביצוע פרויקטים של הסטודנטים הלומדים את הקורס "מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות".

חדשות הגן