לתיאום ביקורים בגן יש לפנות לאביבה קמחי: 073-3802027
דוא"ל לתיאום ביקורים: avivakim@tauex.tau.ac.il
--------------------------
טלפון - לענייני הגן בלבד: 03-6409056

דוא"ל: zoo@tauex.tau.ac.il 

כתובתנו

רחוב קלאוזנר (מול שער 14)

אוניברסיטת תל אביב

תל אביב, 6997801

כתובתנו למשלוח דואר

הגן למחקר זואולוגי
המחלקה לזואולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
תל אביב, 6997801