מחלקת העופות כוללת כ-10,000 מינים, המאכלסים מגוון בתי גידול וחיים במרבית האזורים הגיאוגרפיים של כדור הארץ. גופם מכוסה בנוצות וגפיהם הקדמיות התפתחו לכנפיים, המאפשרות למרבית המינים לעופף באוויר. לעופות התאמות נוספות לתעופה, ביניהן עצמות חלולות ומערכת נשימה ייחודית הכוללת שקי אוויר. העופות מתרבים על ידי הטלת ביצים בעלות קליפה סידנית קשה, וברוב המינים ההורים מטפלים בצאצאים, לפחות עד בקיעתם.
בגן הזואולוגי כ-100 מיני עופות, רבים מהם חיים בדשא המרכזי של הגן והם חופשיים לבוא ולצאת כרצונם. בין העופות החיים בגן ציפורי שיר, דורסי יום, דורסי לילה, עופות מים ועופות פולשים.

עופות דורסים, צילום: עוז ריטנר

בעלי חיים