שם בעבריתשם מדעיחומט גמדAblepharus rueppelliiשנונית מצריתAcanthodactylus aegyptiusשנונית באר שבעAcanthodactylus beershebensisשנונית באר שבעAcanthodactylus beershebensisשנונית נחליםAcanthodactylus boskianusשנונית חולותAcanthodactylus scutellatusקוצן מצויAcomys dimidiatusקוצן זהובAcomys russatusזרזיר בורמזיAcridotheres burmannicusמיינהAcridotheres tristisעזנייה שחורהAegypius monachusחגלהAlectoris chukarלוטרה קצרת אצבעותAmblonyx cinereaברכיהAnas platyrhynchosיערוןApodemus sp.עיט ניציAquila fasciatusעיט שמשAquila heliacaעיט ערבותAquila nipalensisעיט חורףAquila pomarinaפרוקי רגלייםArthropodaינשוף עציםAsio otusכוס חרבותAthene noctuaבואה קשתBoa constrictorאוח מדבריBubo ascalaphusאוח עיטיBubo buboקרפדה ירוקהBufotes viridisשממית ערבהBunopus blanfordiiכרווןBurhinus oedicnemusעקב חורףButeo buteoעקב עיטיButeo rufinusתן זהובCanis aureusזאבCanis lupusעז בדואיתCapra hircusיעלCapra nubianaקרקלCaracal caracalחוחיתCarduelis carduelisעכן החרטומיםCerastes cerastesעכן גדולCerastes gasperettiiעכן קטןCerastes viperaפרפורCeryle rudisנחושית נחשוניתChalcides guentheriנחושית עינוניתChalcides ocellatusנחושית חולותChalcides sepsoidesזיקיתChamaeleo chamaeleonזיקית ים-תיכוניתChamaeleo chamaeleonעטלפי חרקיםChiroptera spp.חוברהChlamydotis undulataחיוויאיCircaetus gallicusזרוןCircus sp.קוקייהClamator glandariusיונת סלעיםColumba liviaשני גזעים של יוני ביתColumba livia var?עורב אפורCorvus cornixקאקCorvus monedulaעורב חום עורףCorvus ruficollisעורב הודיCorvus splendensשלוCoturnix coturnixמלכישלוCrex crexחדףCrocidura sp.תנין היאורCrocodylus niloticusצפעDaboia palaestinaeיחמורDama mesopotamicaנקרDendrocopos syriacusנקרDendrocopos syriacusגרביל סלעיםDipodillus dasyurusזעמן שחורDolichophis jugularisאפעה מגווןEchis coloratusלבנית ים סוףEgretta gularisשלוון קוויםEirenis decemlineatusכרכן קריניםElaphe sauromatesבואהEpicrates cenchriaקיפוד מצויErinaceus concolorקיפוד מצויErinaceus concolorחנק משריץEryx jaculusחנק הודיEryx johniiשממית מנומרתEublepharis maculariusחומט מנומרEumeces schneideriבז צוקיםFalco biarmicusבז אדוםFalco naumanniבז מצויFalco tinnunculusחתול ביצהFelis chausחתול ברFelis silvestrisסופיתGallinula chloropusעורבניGarrulus glandariusגרביל חוףGerbillus andersoniגרביל דרומיGerbillus gerbillusגרביל זעירGerbillus henleyiגרביל ערבהGerbillus nanusגרביל חולותGerbillus pyramidumמגלן מצוייץGeronticus eremitaנשרGyps fulvusשלדג לבן חזהHalcyon smyrnensisהלודרמהHeloderma suspectumשממית בתיםHemidactylus turcicusקיפוד חולותHemiechinus auritusקיפוד חולותHemiechinus auritusזעמן מטבעותHemorrhois nummiferזעמן מטבעותHemorrhois nummiferנמייהHerpestes ichneumonצבוע מפוספסHyaena hyaenaאילנית מצויהHyla savignyiדורבןHystrix indicaאיגואנה ירוקהIguana iguanaאנפית גמדיתIxobrychus minutusירבוע מצויJaculus jaculusירבועJaculus sp.לטאה ירוקהLacerta mediaלטאה ירוקהLacerta mediaשחף צר מקורLarus geneiשחף לבן עיןLarus leucophthalmusעגלשון שחור גחוןLatonia nigriventerלוטרהLutra lutraנחש חולותLytorhynchus diademaתלום קשקשים מצויMalpolon insignitusדלקMartes foinaצב ביצותMauremys rivulataשממית חרמוןMediodactylus amictopholisשממית עציםMediodactylus kotschyiשממית עציםMediodactylus kotschyiגירית מצויהMeles melesגירית דבשMellivora capensisמריון מדברMeriones crassusמריון חולותMeriones sacramentiמריוןMeriones sp.מריון מצויMeriones tristramiנברן השדהMicrotus guentheriדיה מצויהMilvus migransפיתון עציםMorelia viridisעכבר ביתMus musculusתוכי נזיריMyiopsitta monachusנחש מים משובץNatrix tessellataצופיתNectarinia oseaרחםNeophron percnopterusדגוOctodon degusתוריח זנבניתOena capensisטריטון פסיםOmmatotriton vittatusטריסטרמיתOnychognathus tristramiiעינחש עדינהOphisops elegansשעירOtus scopsכרכן תירסPantherophis guttatusקיפוד מדברParaechinus aethiopicusירגזיParus sp.דרורPasser domesticusשקנאיPelecanus onocrotalusחפריתPelobates syriacusצפרדע נחליםPelophylax bedriagaeאיית צרעיםPernis apivorusקורמורן גדולPhalacrocorax carboלטאה זריזהPhoenicolacerta laevisכפןPlatalea leucorodiaזעמן זיתניPlatyceps collarisזעמן אוכפיםPlatyceps kareliniמגלן חוםPlegadis falcinellusטריטון ספרדיPleurodeles waltlפשושPrinia gracilisשפןProcavia capensisפסמוןPsammomys obesusפסמוןPsammomys obesusפסמוןPsammomys obesusארבע קו מובהקPsammophis schokariשפיפוןPseudocerastes fieldiקמטן Pseudopus apodusחרדון סיניPseudotrapelus sinaitusדררהPsittacula krameriקטהPterocles sp.מניפנית מצויהPtyodactylus guttatusמניפנית גליליתPtyodactylus puiseuxiבולבולPycnonotus xanthopygosפיתון מתכדרPython regiusרליתRallus aquaticusחולדה מצויהRattus rattusשחור ראשRhynchocalamus melanocephalusעטלפי פירותRousettus aegyptiacusסלמנדרה מצויהSalamandra infraimmaculataחומט רפואיScincus scincusסנאי זהובSciurus anomalusיפה זנבSekeetamys calurusחולדSpalax ehrenbergiמטבעון מדברSpalerosophis diademaחרדון מצויStellagama stellioחרדון מצויStellagama stellioחרדון מצויStellagama stellioישימונית תמנעStenodactylus doriaeישימונית רביביםStenodactylus petriiישימונית מצויהStenodactylus sthenodactylusצוצלתStigmatopelia senegalensisתור צווארוןStreptopelia decaoctoתור מצויStreptopelia turturלילית מצויהStrix alucoחזיר ברSus scrofaסבכיSylvia sp.עין חתול חברברTelescopus fallaxצב יבשהTestudo graecaצב יבשה מצויTestudo graecaחומט כחול לשוןTiliqua sp.עזניית נגבTorgos tracheliotosצבגון אדום אוזןTrachemys scriptaחומט פסיםTrachylepis vittataחרדון חולותTrapelus savigniiצב רךTrionyx triunguisזנבןTurdoides squamicepsשחרורTurdus merulaקיכלי רונןTurdus philomelosתנשמתTyto albaדוכיפתUpupa epopsחרדון צב מרוקאיUromastyx acanthinuraחרדון צב מצויUromastyx aegyptiaחרדון צב מצויUromastyx aegyptiaחרדון צב הדורUromastyx ornataשועל חולותVulpes rueppelliiשועל מצויVulpes vulpesפנקVulpes zerdaפתן שחורWalterinnesia aegyptiasunbeam snakeXenopeltis unicolorאמנון הגלילברווזים שוניםחלזונות מיםחרקי מיםלבנון הירקוןסרטני נחליםשפמנון

בעלי חיים