בימים אלה מתקיים בגן הזואולוגי פרויקט של העשרה סביבתית. מטרת ההעשרה היא לאפשר לבעלי החיים להביא לידי ביטוי התנהגויות טבעיות ועל ידי כך לשפר את רווחתם. ההעשרה נעשית באמצעים פשוטים שאינם דורשים הכנה מרובה, אבל מספקים עניין רב לבעלי החיים. גלילי קרטון עם צרצרים בתוכם משמשים העשרה לחתולי ביצה ולשועלים; גזם טרי משמש העשרה ליחמורים ולחזירים; בדים ששהו כמה ימים בכלוב היחמורים משמשים העשרת ריח לטורפים; חלות דבש ו"ארגז הפתעות" עם עלים יבשים שביניהם מוחבא נשל נחש משמשים העשרה לגירית הדבש ולנמיות.
מתוך תצפיות שנערכות מיד אחרי מתן העשרה נראה שאמצעי ההעשרה מעוררים עניין רב. למשל, היחמורים התרגשו מאוד מקבלת גזם עצי תפוז, שכלל גם פירות: הם הרימו את הענפים בקרניהם, נגחו זה בזה, חפרו בקרקע בקרניהם וברגליהם ואכלו את כל הגזם, כמעט בלי להשאיר שריד; הנמיות (תמונה בעמוד הבא) וגירית הדבש חופרות בארגז ומתעסקות בו שעה ארוכה.
פרויקט העשרה זה הוא חלק ב' של פרויקט שהתחיל בשנה שעברה, בהובלת אביב אבישר וצוות מתנדבים. בשלב א' נסרקו שיטות רבות ושונות להעשרה, וכעת אנחנו בשלב ההטמעה של השיטות המוצלחות ביותר. את שלב ב' של הפרויקט מובילה נגה פרי, ועוזרות על ידה אפרין בוינשטיין ונועם רודיך.

צילום: נגה פרי

נמיה עם ארגז הפתעות, צילום: נגה פרי

צילום: רון אלעזרי-וולקני

סימני עפר מהחפירה על קרני היחמור, צילום: רון אלעזרי-וולקני

צילום: רון אלעזרי-וולקני

יחמור עם ענפי גזם, צילום: רון אלעזרי-וולקני

חדשות הגן