מחלקת הדו-חיים מונה כ-6,000 מינים של חולייתנים שבצעירותם חיים במים מתוקים ובבגרותם מסוגלים להתקיים גם מחוץ למים. למרות זאת, גם כבוגרים זקוקים הדו-חיים ללחות, ולכן עורם לח באופן תמידי. עורם הדק והלח משמש להם גם לנשימה עורית, אך גם הופך אותם רגישים מאוד לזיהומים.
עקב רגישותם הגבוהה של הדו-חיים למזהמים, הם מהווים סמן לרמות הזיהום בסביבות שבהן הם חיים, בעיקר מקווי מים זמניים. מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 חלה הידרדרות דרמטית באוכלוסיות הדו-חיים בעולם כולו, ובישראל בכלל זה. הידרדרות זו מלמדת על הסכנה למקווי המים הזמניים בעולם כולו. בגן הזואולוגי חיים שישה מתוך שבעת מיני הדו-חיים של ישראל, ומתקיימים בו מגוון פרויקטים לשמירת טבע של מינים אלה, שכולם נמצאים בסכנת הכחדה ברמה זו או אחרת.

אילנית מצויה

בעלי חיים