מדי שנה נערכים בגן למחקר זואולוגי מחקרים רבים בתחומים מגוונים: התנהגות בעלי חיים, אקולוגיה, אבולוציה ועוד. המחקרים נערכים בשטחי המחקר של הגן, במעבדות, בשטח הפתוח ובתצוגות בעלי החיים, תוך שימוש בתשתיות המחקר הייחודיות של הגן.
במדור זה תוכלו לקרוא תקצירי מחקר שנערכו בגן הזואולוגי על ידי סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב. 

צילום: דניאל ברקוביץ
צילום: דרור בן דוד