הגן למחקר הזואולוגי שבאוניברסיטת תל אביב מהווה תשתית מדעית ייחודית וחשובה ביותר לחקר עולם החי. הגן משתרע על כ-30 דונם, במזרח הקמפוס של אוניברסיטת תל אביב. בגן מעבדות, שטחי מחקר ותצוגות להוראה וחינוך.

ייחודו של המחקר הנערך בגן הוא בכך שהוא מתבסס על חיות בר ולא, כנהוג במרבית מוסדות המחקר, על חיות מעבדה מקובלות, כגון חולדות ועכברים. המחקר על חיות בר מאפשר ללמוד על הביולוגיה של בעלי החיים כפי שהיא התפתחה באופן טבעי ולא בתנאי גידול מלאכותיים.

במרכז הגן שטח פתוח שבו חיים מגוון עופות ויונקים, חלקם אורחים מזדמנים וחלקם דיירי קבע. בסך הכול הגן מאכלס כ-40 מיני יונקים, כ-100 מיני עופות וכ-100 מיני זוחלים, דו-חיים, דגים וחרקים, המייצגים את מגוון בעלי החיים של ארץ ישראל.

שני זאבים אפורים, צילום: עוז ריטנר
אנפת לילה, צילום: עוז ריטנר