הצפע הארצישראלי (Daboia palaestinae) הוא הגדול והנפוץ בנחשים הארסיים של ישראל, ומאכלס בתי גידול רבים בסביבה הים-תיכונית. הוא שכיח מאוד ליד משכנות אדם, שם הוא צד מכרסמים ושאר חיות מלוות אדם.
כמו מינים אחרים במשפחת הצפעוניים, הצפע הארצישראלי צד ממארב, ופעיל בעיקר בלילה. עם זאת, בעונות המעבר, בימים שבהם הטמפרטורות אינן גבוהות במיוחד, הוא פעיל לעתים גם במשך היום. לצפע הארצישראלי שיני ארס גדולות מאוד ובלוטות ארס מפותחות, והוא יכול להזריק כמות גדולה של ארס בהכשה אחת. עובדה זו, בשילוב עם שכיחותו הגבוהה ליד משכנות אדם, הופכת אותו לאחראי לרוב ההכשות בארץ, למרות שהוא אינו נוטה להכיש אלא אם הוא מרגיש מאוים, ומעדיף לברוח או להתריע על קיומו בפני טורף פוטנציאלי.
בעבר נערכו בגן למחקר זואולוגי מחקרים רבים על תכונות הארס של נחשי הצפע.

בעלי חיים