התנשמת הלבנה (Tyto alba) היא דורס לילה בעל תפוצה רחבה במיוחד – היא נפוצה בכל היבשות למעט אנטארקטיקה. בישראל היא נפוצה ברוב אזורי צפון הארץ ומרכזה, וחיה גם באזורים מדבריים.התנשמת מקננת בחורים בעצים או במבנים בשטחים חקלאיים, חורשות ויישובי אדם. היא פעילת לילה וניזונה בעיקר ממכרסמים, אך גם מדו-חיים, חרקים וציפורים. בשל מזונה, נטייתה לצוד בשטחים פתוחים ונכונותה לקנן בתיבות קינון, התנשמת עוזרת מאוד לאדם בהדברה ביולוגית של מזיקי חקלאות. כיום, כחלק מפרויקט אזורי של ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, חקלאים מציבים תיבות קינון לתנשמות בקרבת שדותיהם, כדי שיוכלו לצוד מכרסמים, כגון נברנים, הפוגעים בתבואתם.


בעלי חיים