חזיר הבר (Sus scrofa), אבי החזיר המבוית, הוא מהיונקים הגדולים ביותר החיים בישראל כיום. חזירי הבר נפוצים ברחבי אירופה ואסיה, ובארץ נמצאים בכל החבל הים-תיכוני. בארץ מוכרת גם אוכלוסייה מבודדת החיה במלחת סדום בדרום ים המלח.

החזירים הם אוכלי כל, ומשתמשים בחרטומם הארוך כדי לנבור באדמה ולחפש פקעות, שורשים, פטריות ובעלי חיים קטנים, אך הם ניזונים גם  מפירות ופגרים. במקומות אחרים בעולם, חזירי בר נצפו גונבים בכוח טרף מנמרים.

החזירים הזכרים גדולים מהנקבות ולהם גם ניבים בולטים וגדולים, שבהם הם משתמשים כדי להילחם זה בזה. הנקבות חיות בעדרים קטנים עם צאצאיהן, שלהם פסי רוחב ונקודות לבנות על הגוף בצעירותם. הזכרים הבוגרים חיים לבד, כל אחד בטריטוריה משלו.

בישראל, למרות שבעבר סבלו חזירי הבר מלחץ ציד כבד מאוד, אוכלוסיותיהם התאוששו, וכעת, בהיעדר טורפים טבעיים, גדל מספרם מאוד ובאזורים מסוימים הם כבר מהווים מטרד.

בעלי חיים