ישימונית תמנע (Stenodactylus doriae) היא שממית קטנה ופעילת קרקע, חסרת כריות הדבקה על אצבעותיה, המאכלסת בתי גידול חוליים בערבה.
ישימונית תמנע פעילת לילה לחלוטין, ובמהלך היום היא מוצאת מסתור במחילות שאותן היא חופרת בעצמה. בסוף שעות הפעילות, לקראת הבוקר, הישימונית נכנסת למחילתה וסוגרת את פתח המחילה בחול באמצעות זנבה. בשל השימוש המיוחד הזה בזנבה להסוואת המחילה, בניגוד לשממיות רבות אחרות, ניתוק הזנב אינו שכיח בישימוניות, שכן זנב מחודש לא מאפשר להסוות את פתח המחילה.

בעלי חיים