רלית המים (Rallus aquaticus) היא עוף מים קטן וכהה, המרבה להסתתר בין קנים וסבך בגדות של מקווי מים מתוקים וכמעט שאינו יוצא לשטח הפתוח. רלית המים שוחה היטב וממעיטה לעוף. אצבעותיה ארוכות ביותר ומאפשרות לה ללפות קנים וגבעולים וכך לנוע בקלות בסבך. מקורה הארוך כפוף מעט וצבעו אדום, מה שמאפשר להבחין בקלות בינה לבין ברודית.
הרלית ניזונה בעיקר מחרקים בדרגות התפתחות שונות, אך גם מרכיכות, תולעים, פגרי דגים וצמחים. בישראל היא חולפת וחורפת מצויה למדי ומקייצת נדירה. מכיוון שהרלית מסתתרת רוב הזמן, קשה לצפות בה בטבע. הזמן הנוח ביותר לצפות בה הוא שעות בין הערביים, אז היא מחפשת מזון בהליכה לאורך גדות של מקווי מים.

בעלי חיים