קמטן החורש (Pseudopus apodus) הוא לטאה גדולה חסרת רגליים, בדומה למינים רבים אחרים במשפחת הקמטניים. צמצום ואובדן הרגליים היא תופעה נפוצה בהיסטוריה האבולוציונית של לטאות, כהתאמה לאורח חיים מתחפר או צמוד לקרקע.
קמטן החורש זוחל על הקרקע, בין פסולת עלים או עשבייה גבוהה, ותר אחר פרוקי רגליים, חולייתנים קטנים וחלזונות למאכל. לסתותיו החזקות מאפשרות לו לנפץ את קונכיותיהם של חלזונות. הוא נמצא בכל בתי הגידול באזור הים-תיכוני של ישראל.

בעלי חיים