הכפן הלבן (Platalea leucorodia) ייחודי בצורת המקור שלו, דמוית הכף, שהיא שהעניקה לו את שמו. המקור הרחב משמש ללכידת מזון: הכפן עומד במים רדודים ומניע את מקורו הפתוח חלקית מצד לצד. תנועה זו גורמת להרחפת חסרי חוליות קטנים הנמצאים במים, ואז יכול הכפן לסגור את מקורו וללכוד את חסרי החוליות בתוכו.
הכפן הלבן מקנן במושבות דלילות בבתי גידול לחים, בעיקר באזורים בוצניים עם מים רדודים שבהם יש איים או צמחייה עבותה, שעליהם הוא יכול לבנות את קינו.
הכפן הלבן מקייץ בבתי גידול לחים באירופה ובאסיה, וכפנים רבים חורפים בישראל או חולפים בה.

בעלי חיים