אנפת הלילה (Nycticorax nycticorax) נבדלת בקלות ממינים אחרים של אנפות בגב השחור ובכיפתה השחורה וכן בנוצות הלבנות הארוכות המתמשכות מעורפה.אנפת הלילה נפוצה בכל יבשות העולם פרט לאוסטרליה ואנטארקטיקה. בישראל היא חורפת וחולפת מצויה, וניתן לצפות בה בעיקר בצפון הארץ. היא מאכלסת בתי גידול אקווטיים עם צמחייה סבוכה. היא טורפת אופורטוניסטית בבתי גידול אלה, וניזונה משלל חולייתנים וחסרי חוליות.

אנפת הלילה מקננת על עצים, ובעת סיור בגן למחקר זואולוגי אפשר לראות קנים של אנפות לילה על העצים המקיפים את הדשא המרכזי.

בעלי חיים