השחף צהוב-הרגל (Larus michahellis) הוא מין של שחף הדוגר לאורך איים מול חופי הים התיכון. בעבר סווג כתת-מין של Larus cachinnans, אך לפני כמה שנים הוא הוגדר כמין נפרד.
השחף צהוב-הרגל הוא ציד אופורטוניסטי: הוא ניזון מדגים, חסרי חוליות, זוחלים, יונקים קטנים, ביצי עופות וגוזלים.
השחפים מקננים על הקרקע במושבות צפופות, ומגנים בחירוף נפש על קניהם. כאשר טורף פוטנציאלי, כגון אדם זר, מתקרב לאחד מקניהם, רבים מחברי הלהקה נוסקים לאוויר, קוראים בקולי קולות, מקיפים את הפולש, מלשלשים עליו ותוקפים אותו. זו היא דוגמה נפלאה להתנהגות ההתגודדות שמאפיינת עופות מושבתיים רבים בעת הגנה על מושבות הקינון שלהם.
בגן הזואולוגי מקננת בשנים האחרונות להקה קבועה של שחפים צהובי-רגל, המגיעה לגן מדי שנה. על להקה זו, שהיא הלהקה הגדולה ביותר בארץ של מין זה, נערך מחקר ארוך טווח בעזרת טבעות רגל גדולות, הניתנות לצפייה מרחוק.


בעלי חיים