השחף לבן-העין (Larus leucophthalmus) הוא מין של שחף הדוגר בים סוף ובמפרץ עדן בלבד. מדי שנה מגיעים פרטים לאילת, המקום היחיד בארץ שבו אפשר לצפות במין זה.
שחפים לבני-עין נמצאים אך ורק לחופי הים, ואינם נכנסים לעומק היבשה. הם מקננים על הקרקע, באזורים של סלעים חשופים או חול, לרוב במושבות קינון קטנות של כמה עשרות זוגות.
שחפים לבני-עין עפים מעל המים וצוללים אחר דגים, המהווים את מזונם העיקרי, אך הם ניזונים גם מחסרי חוליות ימים כגון סרטנים, ואף מביצים ואפרוחים של שחפיות. פרטים מסוימים אף ניזונים ממזבלות וערימות אשפה בנמלים.


בעלי חיים