האנפית הגמדית (Ixobrychus minutus) היא הקטנה באנפות החיות בארץ. בניגוד למינים אחרים של אנפות, במין זה דו-צורתיות בין הזוויגים: הזכר ניכר בכיפה שחורה, בגב שחור ובחזה חום מפוספס, ואילו צבעיה של הנקבה פחות מנוגדים וגבה חום עם פספוס שחור. האנפית הגמדית חיה בשולי מקווי מים עם צומח גדול ומקננת בסבך, במרחק מטרים ספורים מהגדה. היא ניזונה מדגים, דו-חיים, חרקים ויונקים קטנים.
האנפית הגמדית מקננת באפריקה, במרכז אירופה ובדרומה וכן במערב אסיה ובדרומה. האוכלוסיות החיות באזורים ממוזגים באירופה ובמערב אסיה נודדות ואילו האוכלוסיות החיות באזורים טרופיים קבועות. בישראל האנפית הגמדית היא חולפת מצויה למדי, מקייצת ודוגרת נדירה.

בעלי חיים