הדורבן המצוי (Hystrix indica) הוא הנציג היחיד בארץ של משפחת הדורבניים, מכרסמים גדולים בעלי קוצים. מבחינה אבולוציונית, קוצי הדורבן הם גלגול של שערות. לדורבן המצוי שלושה סוגים של קוצים. הקוצים החיצוניים ביותר הם דקים וארוכים ומשמשים בעיקר לנוי. מתחתיהם ערוכים דורים של קוצים חרוטיים וחדים במיוחד, המשמשים להגנה - הדורבן זוקר אותם כדי להרתיע טורפים, או שהוא רץ לעבר הטורף, תוך שהקוצים מופנים אליו, כדי לדקור את הטורף בעזרתם. באזור הזנב יש קוצים לבנים שקטומים בקצה, ולכן החלל שלהם פתוח החוצה. קוצים אלה משמשים להגנה ולהרתעה. כשהדורבן חש מאוים הוא זוקר את הקוצים שעל גופו ומרטיט את הקוצים החלולים שבזנבו ליצירת קול רשרוש. אם הטורף ממשיך להתקרב, הדורבן נע אחורנית ותוקע בו את קוציו החרוטיים, היכולים לגרום לפציעה חמורה ומכאיבה.
בדומה לשאר המכרסמים, הדורבן הוא צמחוני, ומכרסם מזון צמחי באמצעות השיניים החותכות המפותחות שלו, הממשיכות לגדול כל חייו ונשארות חדות כתוצאה משחיקה מתמדת.
הדורבן המצוי הוא מונוגמי – זוגות של זכר ונקבה חיים ביחד בנחלה. הגורים נשארים עם הוריהם עד הגעתם לבגרות מינית, בערך בגיל שנה, ואז הם עוזבים ומחפשים בני/בנות זוג לביסוס נחלה משלהם.

בעלי חיים