המגלן המצויץ הצפוני (Geronticus eremita) הוא ציפור מדברית, השוכנת ליד מקווי מים ומקננת על מדפי סלע בצוקים גבוהים. המגלן המצויץ הצפוני מאופיין במקור דמוי מגל, פנים קרחות וציצית נוצות הבולטות מעורפו. בעבר היו המגלנים המצויצים הצפוניים נפוצים ברחבי צפון אפריקה, במזרח התיכון ואפילו באירופה, אבל כיום מוכרת בטבע אוכלוסייה יחידה המתרבה בטבע – במרוקו. הירידה באוכלוסיותיו של המגלן המצויץ הצפוני במאות השנים האחרונות נובעת מציד נרחב, הרעלה ואובדן בתי גידול.
בגן למחקר זואולוגי קיים גרעין רבייה של מגלנים מצויצים צפוניים שמקורם במרוקו, אך בהיעדר פיקוח ובקרה על הציד במדינות השכנות, הסבירות לשחרורם לטבע של מגלנים צעירים הבוקעים אצלנו אינה גבוהה.


בעלי חיים