חתול הבר (Felis silvestris) הוא אביו של חתול הבית, שממנו בוית לפני כ-10,000 שנה.חתול הבר הוא טורף פעיל לילה, יחידאי וטריטוריאלי. הוא ניזונים בעיקר ממכרסמים, שאותם הוא טורף ממארב, בדומה למיני חתוליים אחרים. 

חתול הבר נפוץ בכל רחבי הארץ, אך האיום הגדול ביותר עליו הוא נוכחותם של חתולי בית המשוטטים בשטחים טבעיים. חתולי הבית גדולים מחתולי בר, ואף מקבלים תוספות מזון מהאכלה על ידי בני אדם או אכילת אשפה ליד משכנות אדם. עקב כך, הם מצליחים לדחוק חתולי בר מבתי הגידול שלהם, ואף להעביר להם מחלות מדבקות כגון חתלתלת. חמור מכך, עקב הקרבה הגנטית הגדולה בין חתול הבר לחתול הבית, חתולי בר רבים עוברים הכלאות עם חתולי בית וסובלים מ"זיהום גנטי" – הם יורשים מחתולי הבית גנים הפוגעים בכשירותם בסביבות טבעיות ובעמידותם למחלות. רוב חתולי הבר בארץ הם בני כלאיים, וכמעט שאין יותר חתולי בר טהורים בטבע הישראלי.

בעלי חיים